Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Koll på nätet - webbverktyg för högstadiet och gymnasiet

Senast uppdaterad:

För unga är nätet en möjlighet att få kunskap, kontakter och utvecklas socialt. Samtidigt är det en plats där man kan utsättas för mobbning och falska identiteter. I dag vet vi att unga med NPF är mer utsatta på nätet.

Skolan ska arbeta för att förebygga kränkningar på nätet och lära ut om risker och möjligheter, rättigheter och utmaningar i den digitala världen. I uppgiften ligger att se till alla elever, också de med kognitiva svårigheter.

Koll på nätet är ett webbverktyg för elever på högstadiet och gymnasiet. Verktyget består av sex korta berättelser om den fiktiva karaktären Alex och stöds av en utförlig lärarhandledning. Läromedlet är framtaget i samarbete med riksförbundet Attention.

> Här hittar du Koll på nätet - ett webbverktyg för högstadiet och gymnasiet.

länk till annan webbplats
> Här hittar du lärarhandledningen till Koll på nätet - ett webbverktyg för högstadiet och gymnasiet.

Internet och unga med adhd, add och ast

Den 24 januari 2018 arrangerade Attention Hisingen-Kungälv

en utbildningsdag på temat Internet och unga med adhd, add och ast. Förelsäningarna filmades av UR Samtiden och finns tillgängliga på UR Skola.

> Här kan du titta på alla föreläsningar i serien UR Samtiden: Internet och unga med adhd, add och ast.länk till annan webbplats

Barn med NPF - mer utsatta på nätet

En av föreläsningarna under utbildningsdagen hade titeln Barn med NPF - mer utsatta på nätet. Den hölls av Ulf Dalquist, verksamhetschef forskning och omvärldsanalys på Statens medieråd. Se hela föreläsningen nedan.

Fördjupning: