Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Vad är en kränkning?

Senast uppdaterad:

Barn i ring runt fotbollstränare.

Foto: Shutterstock

Elaka och hatfyllda kommentarer kan skickas och spridas via sms, i sociala medier och onlinespel. De som drabbas kan uppleva sig kränkta, särskilt om kommentaren delas och sprids vidare. 

De som skriver, gillar, kommenterar eller delar kränkande inlägg kan inte veta hur de drabbade reagerar och påverkas. I skydd av skärmen kan det också vara lättare än annars att uttrycka elakheter och hat.

Den som kränker och den kränkta känner oftast varandra i verkligheten. De kanske går i samma klass eller tränar i samma idrottsklubb. Men elakheter och hat kan också spridas mellan personer som aldrig träffats, till exempel i kommentarsfält på bloggar och Youtube-kanaler eller i online-spel.

Var går gränsen?

Vad får man uttrycka och inte på nätet? Lagen drar upp vissa gränser, men utöver det måste vi även diskutera med unga om vad, av det som är lagligt, som är okej och inte okej att skriva och dela på nätet.

Det finns inga undantag som gör att man får behandla varandra på ett sämre sätt på nätet än utanför. Elaka eller kränkande kommentarer kan få stora konsekvenser både för den som drabbas, för personer runt omkring och för samhället i stort.

  • För den som drabbas kan det leda till psykisk ohälsa, rädsla att ta del i offentliga samtal och att uttrycka sin åsikt.
  • De som bevittnar kränkningen kan också de bli försiktiga med att säga vad de tycker, särskilt i offentliga sammanhang.
  • Detta kan leda till demokratiska problem.

Det är därför viktigt att inkludera nätet som arena för mänskliga relationer i samtal med unga om hur vi ska vara mot varandra och vilka konsekvenser vårt handlande kan få.


… kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Skolverkets definition av mobbning. Begreppet mobbning används inte i Skollagen.

Skollagen och Diskrimineringslagen slår fast att om en anställd på skolan får vetskap om att en elev upplever sig kränkt eller mobbad, så inträder en så kallad handlingsplikt. Den innebär att skolan så snart som möjligt måste utreda och förhindra att kränkningarna fortsätter.

> Mer om lagar och regler i skolan kan du läsa på Barn-och elevombudets webbplats.länk till annan webbplats

> Andra vuxna kan anmäla fall av mobbning till Skolinspektionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster