Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Vad är propaganda?

Senast uppdaterad:

Man sitter framför skärm.

Foto: Shutterstock

Propaganda är mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

Allt fler tar numera del av nyheter via internet, ofta inbäddade i sociala medier. Traditionella nyhetskanaler som tv, radio och papperstidningar minskar i betydelse. Detta ställer högre krav på oss som medieanvändare. Vad är sant och vad är falskt? Att förstå hur budskap vinklas och känna igen falska nyheter och propaganda är centrala kompetenser i det samtida medielandskapet. Vi kan känna oss särskilt träffade av ett budskap om det riktas till den målgrupp vi tillhör, till exempel tjejer, femtonåringar eller hundägare.

 

Du hittar mer material om propaganda under Jag vill jobba i klassrummet och Propaganda och bilders makt.

> Gå till Propaganda och bilders makt