Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Om kränkningar

Senast uppdaterad:

Foto: Shutterstock

Barn och unga har i alla tider utsatt varandra för kränkningar av olika slag, inte minst i skolan. Det som är skillnaden idag är att kränkningarna ofta följer med hem, via mobilen i fickan.

En annan skillnad är att idag kan kränkningar spridas mycket lätt och nå långt utanför den närmaste kretsen. Effekten kan därför bli mycket större än vad avsändaren avsåg från början.

 

Nästan alla har en smartphone

De allra flesta unga har en mobiltelefon med internetuppkoppling.

Nätet är en del av verkligheten

Att unga lever en del av sina liv digitalt är inte ett problem i sig utan en del av vår verklighet. Den vanligaste internetaktiviteten bland tonåringar är kontakt via sociala medier. Från 9–11-årsåldern spelar pojkar mer än flickor, och flickor använder sociala medier längre tid än pojkar. Dessa könsskillnader ökar med stigande ålder.

Hat och kränkningar förekommer både i onlinespel och i kommentarsfält till youtubefilmer, bloggar och sociala medier som Kik, Instagram och Facebook. Oavsett arena så är hat och kränkningar något som unga måste förhålla sig till och hantera.

 

Hur många blir mobbade på nätet?

Diagrammet visar hur stor andel av flickor respektive pojkar som uppger att de utsatts för elakheter eller mobbning via internet.


Hur många har sett mobbning på nätet?

Så här många unga uppger att de sett någon annan råka illa ut på nätet.

Vill du läsa mer om ungas användning och upplevelser av medier? Statens medieråd gör den återkommande undersökningen Ungar & medier, där kunskap om medievanor och attityder kring medier hos barn 9-18 år redovisas.

> Ladda ner Ungar & medier 2015

 

Vill du läsa mer om datorspelande och hur du som förälder kan agera om du upplever att ditt barn har ett problematiskt datorspelande?

> Ladda ner Problematiskt datorspelande bland barn och unga