Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Årsredovisning

Statliga myndigheters årsredovisningar är en sammanställning av verksamheten och dess resultat. Här hittar du Statens medieråds årsredovisningar.

Årsredovisning 2021

Under 2021 stärkte Statens medieråd sin position som expertmyndighet kring skadlig mediepåverkan och nationell koordinator för medie- och informationskunnighet.

Myndigheten blev tillsammans med Bris EU:s Safer Internet Centre i Sverige, MIK Sveriges kunskapsbank lanserades med cirka 1500 pedagogiska resurser och Ungar & medier 2021 släpptes — Sveriges största statistiska undersökning av barns och ungas medievanor.


Statens medieråds årsredovisningar

Remissvar

Innan regeringen tar ställning till förslag skickas de på remiss, bland annat till statliga myndigheter med kompetens på området. Här hittar du Statens medieråds remissvar.