Logotyp statens medieråd

Årsredovisning

Statliga myndigheters årsredovisningar är en sammanställning av verksamheten och dess resultat. Här hittar du Statens medieråds årsredovisningar.

Årsredovisning 2020

År 2020 blev ett tillväxtår för Statens medieråd. Genom fler externa uppdrag och spetsrekryteringar har myndigheten stärkt sin position som expertmyndighet kring skadlig mediepåverkan och nationell koordinator för medie- och informationskunnighet.

Pandemin gav en ökning av hemarbetet samt en nedgång i antal filmgranskningsärenden.

Statens medieråds årsredovisningar

Remissvar

Innan regeringen tar ställning till förslag skickas de på remiss, bland annat till statliga myndigheter med kompetens på området. Här hittar du Statens medieråds remissvar.