Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge statliga myndigheter i uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att bidra med underlag för regeringens beslut eller att genomföra insatser som stödjer regeringens politik. Här hittar du Statens medieråds aktuella regeringsuppdrag.

Redovisning tidigare uppdrag

Här kan du ta del av den kartläggning och de lägesrapporter som beskriver hur Statens medieråd har arbetetat med regeringsuppdraget att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige samt med uppdrag inom ramen för No Hate Speech Movement.

Remissvar

Innan regeringen tar ställning till förslag skickas de på remiss, bland annat till statliga myndigheter med kompetens på området. Här hittar du Statens medieråds remissvar.