Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Kartläggning av insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighet

Regeringen gav den 29 juni 2017 i uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv, och Statens medieråd, att i nära samverkan kartlägga insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighet.

Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2017

Kartläggningen ger en samlad överblick över större aktiviteter kring MIK och digital kompetens som pågår eller är planerade på kort och lång sikt - på nationell, regional och lokal nivå - för olika målgrupper, och som genomförs av myndigheter och andra institutioner respektive aktörer på medieområdet och inom det civila samhället.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.