Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Lägesrapport samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet

Statens medieråd arbetade under hösten 2018 och våren 2019 med att, på regeringens uppdrag, kraftsamla kring medie- och informationskunnighet, MIK.

Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2019

Ett led i arbetet var att samla de statliga aktörer som arbetar med MIK-frågor för att stärka samarbetet med sikte på att Sveriges medborgare ska kunna navigera i en alltmer komplex och digitaliserad värld. Den 30 maj 2019 lämnades lägesrapporten in till Regeringskansliet.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.