Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Redovisning av uppdraget att kartlägga skyddet av barn och unga på internet

Regeringen gav i juli 2016 Statens medieråd i uppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism. (Ku2016/01671/DISK)ress

Juridik brott och regelverk Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2018

I februari 2018 färdigställdes kartläggningen. I enlighet med uppdraget omfattar kartläggningen offentliga aktörers och civilsamhällets åtgärder på området samt de självregleringsåtgärder som leverantörerna av sociala medier genomför. I den mån könsskillnader har uppmärksammats inom ramen för dessa framgår det av kartläggningen.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.