Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Remissvar

Innan regeringen tar ställning till förslag skickas de på remiss, bland annat till statliga myndigheter med kompetens på området. Här hittar du Statens medieråds remissvar.

Remissvar

Här kan du ta del av Statens medieråds remissvar. Antingen kan du sortera remissvaren efter datum och relevans nedan eller så kan du söka fritt med hjälp av sökrutan.

Vill du veta mer?

Statens medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Här kan du ta del av myndighetens rapporter.

Om Statens medieråd

Vi utvecklar demokratin genom att verka för att stärka människor i deras medievardag.