Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft –återstart för kulturen (SOU 2021:77) (Ku2021/02071)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Enligt Statens medieråds bedömning är Unescos synsätt att rekommendera, då de kunskaper och färdigheter medborgare behöver kan relatera till såväl fysiskt som digitalt spridd information.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.