Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv (Ds 2022:17) (Ku2022/01369)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.