Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44)(Ku2022/01357)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd har inga synpunkter på betänkandet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.