Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28) (Ku2022/01317)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd tillstyrker förslaget om inrättandet av en nationell demokratifunktion.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.