Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Yttrande från Statens medieråd om Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. (Ku2016/01350/MF).

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.