Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Översyn om straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Remissvar från Statens medieråd på Översyn om straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte, Ds 2015/49 (Ju 2015/07891/15).

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.