Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) (S2015/06746/FST)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Remissvar från Statens medieråd på promemorian Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) (S2015/06746/FST)

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.