Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Statens medieråds yttrande om Remittering av betänkandet från 2018 års AV-utredning: En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) (Ku2019/01489/MD).

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråds yttrande om Remittering av betänkandet från 2018 års AV-utredning: En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) (Ku2019/01489/MD).

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.