Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande Alkoholreklam i sociala medier m.m.

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråds yttrande avseende SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. (S2018/00262/FS) (Dnr 1.4-45/2018 ).

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.