Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande angående regeringsuppdrag om konsumentskyddet vid lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråds svar på de frågor som ställts till myndigheten inom ramen för Konsumentverkets uppdrag att kartlägga konsumentskyddet vid lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel. (dnr 2019/762)

Statens medieråds remissvar

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.