Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd har beretts möjlighet att yttra sig över denna remiss. Myndigheten tillstyrker utredningens förslagom förordning om ändringi avgiftsförordningen. 

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.