Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande Den parlamentariska public service-kommitténs slutbetänkande Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråds yttrande avseende Den parlamentariska public service-kommitténs slutbetänkande Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50) (Ku2018/01387/MF).

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.