Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Remittering av slutbetänkande En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29) (Ju2020/02293/SSK)

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.