Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd har inget att erinra mot utredningens förslag. Myndigheten bedömer dock att betänkandets barnkonsekvensanalys är bristfällig.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.