Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråds yttrande avseende Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1) (Fi2018/00132/KO) (Dnr 1.4-49/2018 )

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.