Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: Förslag till förstudierapport Uppdrag att utforma och sprida information till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet (dnr 32326/2013)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Yttrande från Statens medieråd på remiss Förslag till förstudierapport Uppdrag att utforma och sprida information till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet– regeringsuppdrag till Socialstyrelsen (dnr 32326/2013)

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.