Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång (I2021/01054)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd har inget att erinra mot förslagen i promemorian.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.