Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70) (S2023/00244)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.