Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd delar betänkandets bedömningar och tillstyrker förslagen. Såvitt myndigheten kan bedöma bidrar förslagen till att öka likvärdigheten i skolan och höja kvaliteten på läromedel.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.