Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång (Fi2023/01601)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.