Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande Promemoria ny dataskyddslag

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråds yttrande avseende kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag (Ju2017/04264/L6)

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.