Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: Promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Yttrande från Statens medieråd på promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ju2016/01065/L6).

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.