Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: Promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter Fi2021/02357

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd tillstyrker promemorians förslag att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter i spellagen (2018:1138) ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.