Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd har beretts möjlighet att yttra sig över denna remiss. Statens medieråd har inga synpunkter på förslagen. (M2020/01705/Nm).

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.