Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: Remiss föreskrifter om mediestöd 2021:2

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd har av Myndigheten för press, radio och tv(MPRT)inbjudits att yttra sig över förslag till föreskrifter om mediestöd. (2021/872021-03-12).

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.