Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd har beretts möjlighet att yttra sig över denna remiss: (RA-KS 2021/18). Myndigheten har inga synpunkter på förstudien.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.