Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd har beretts möjlighet att yttra sig över remissen (SOU 2021:3) (U2021/00554) om skolbibliotek. Statens medieråd tillstyrker utredningens förslag och bedömningar.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.