Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd har inga synpunkter på förslagen i betänkandet. (S2021/04731).

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.