Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande: ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – nationell samordning och kommunernas ansvar”

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråds yttrande avseende ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – nationell samordning och kommunernas ansvar” (SOU2016:92) (Dnr Ku2017/00232/D).

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.