Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråds yttrande avseende Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23) (Ju2018/03507/L5)

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.