Logotyp statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

Safer Internet Centre

Statens medieråd driver, tillsammans med barnrättsorganisationen Bris, Sveriges Safer Internet Centre, SIC Sverige. Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella.

Ensamt barn utomhus som tittar ner i mobiltelefon. Foto: Jessica Gow, TT.

Sveriges Safer Internet Centre, SIC Sverige, drivs av Statens medieråd och barnrättsorganisationen Bris. Foto: Jessica Gow, TT.

Centren arbetar både förebyggande och med att ge stöd vid utsatthet. Centrens verksamhet består oftast av tre delar.

 • Ett kunskapscenter som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet.
 • En stödlinje dit barn och unga kan vända sig för att få information och stöd.
 • En rapporteringsfunktion (hotline) för att anmäla olagligt innehåll rörande barn på nätet.

Barn och unga ska ha inflytande i verksamheten, till exempel genom ungdomspaneler.

Safer Internet-centren delfinansieras av EU-kommissionen och finns i de flesta EU-länder, samt i Norge och Storbritannien. Centren samverkar genom nätverket Insafe-INHOPE network of Safer Internet Centres in Europe och plattformen Better Internet for Kids, BIK-plattformen Länk till annan webbplats., där information och material samlas.

Så arbetar SIC Sverige

SIC Sverige består i dagsläget av två delar:

 • Ett kunskapscenter som drivs av Statens medieråd, och bland annat tar fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer.

 • En stödlinje för barn som drivs av Bris Länk till annan webbplats.. Via chatt, mejl och telefon kan barn varje dag, dygnet runt, få information och stöd från Bris kuratorer. EU:s harmoniserade telefonnummer till stödlinjer för barn, 116 111, går i Sverige till Bris. Vuxna som har frågor eller känner oro kan kontakta stödlinjen för vuxna.
  > Bris stödlinje för barn  Länk till annan webbplats.
  > Bris stödlinje för vuxna Länk till annan webbplats.

 • I Sverige har barnrättsorganisationen ECPAT Länk till annan webbplats. en webbaserad hotline där allmänheten kan tipsa om alla former av misstänkt sexuell exploatering eller övergrepp på barn (till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn, grooming, sexuella övergrepp på barn i samband med turism eller resa, människohandel med barn för sexuella syften).
  > ECPATs hotline Länk till annan webbplats.

Mer information
För mer information om SIC Sverige, kontakta:
Emma Wilén
Tel: 08-665 14 89
E-post: 

Logo för Bris, del av Sveriges Safer Internet Centre
Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Sprida information
Statens medieråd tar fram och sprider information kopplat till barn och internet bland annat genom att:

Stärka nationellt samarbete
Myndigheten arbetar för att stärka det nationella samarbetet mellan relevanta aktörer genom att:

 • På regeringens uppdrag koordinera det nationella aktörsnätverket MIK Sverige Länk till annan webbplats., vars syfte är att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige.
 • Bidra i nationella, regionala och lokala nätverk och samarbeten, till exempel Polisens barnaråd, Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor och Barns delaktighet internt.

Bidra i europeiskt arbete
SIC Sverige bidrar i det europeiska arbetet för ett säkrare internet genom att:

Öka barns och ungas delaktighet och inflytande
Myndigheten arbetar också med att utveckla arbetsmetoder och verktyg för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande. Pågående arbeten på detta område är:

 • Utveckling av metoder för datainsamling och analys i myndighetens nationella enkätundersökning Ungar & medier samt barnpaneler för filmgranskning.
 • Forskningsprojekt med Linköpings universitet i syfte att få fler personer i socioekonomiskt utsatta områden att delta i enkätstudier.
 • Utveckla myndighetens barnrättsliga arbete inom ramen för regeringens kunskapslyft för barnets rättigheter.

Aktuellt från SIC Sverige

Europas Safer Internet Centre arrangerar informationsdagar och events, bland annat den årliga Safer Internet Day som uppmärksammades i cirka 200 länder världen över år 2021. Här nedan kan du se vad som är på gång inom det svenska Safer Internet Centre, SIC Sverige.