Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Uppdrag och organisation

Statens medieråd är en enrådsmyndighet under Kulturdepartementet som verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Myndigheten är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Det är Statens medieråd som fastställer åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Killar tittar ner i mobiltelefoner. Foto: Anders Wiklund, TT.

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Foto: Anders Wiklund, TT.

Organisation

Statens medieråd är en enrådsmyndighet, direktör är Anna-Karin Lindblom.

Ledningsgruppen består av direktören, chefen för operativa avdelningen och chefen för verksamhetsstöd.

Kontakta oss

Styrkarta för Statens medieråd

Styrkarta för Statens medieråd.

Insynsråd

För att tillgodose behovet av demokratisk insyn och stöd till myndighetsledningen har regeringen inrättat ett insynsråd, utan beslutsbefogenheter. Insynsrådet består av:

 • Katti Hoflin, kulturchef Västra götalandsregionen
 • Jussi Karlgren, forskare i språkteknologi på Spotify, docent
 • Sissela Nutley, disputerad hjärnforskare på Karolinska Institutet

Ordförande i insynsrådet är Statens medieråds direktör.

Statens medieråd bildades 1 januari 2011. Uppdraget definierades utifrån uppgifter som kommittén Medierådet och myndigheten Statens biografbyrå tidigare utförde.

Statens biografbyrå var en myndighet som var verksam mellan 1911 och 2010.

Medierådet (Rådet mot skadliga våldsskildringar) var en kommitté inom Regeringskansliet. I samband med kommitténs avveckling 2010 skrevs en utförlig rapport med titeln "Från videovåld via www till World of Warcraft". Även en kortare text om Medierådets historik finns att ta del av.

Läs mer:
En kort historik över Biografbyrån Pdf, 199.7 kB.
Från videovåld via www till World of Warcraft
Medierådets historik Pdf, 109.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer om Statens medieråd

 • Två personers händer framför bärbar dator. Den ena pekar mot skärmen. Foto: Shutterstock.

  Så styrs vi

  Statens medieråd är en myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Verksamheten styrs genom lag och regeringens förordningar...

 • Fotavtryck av fötter gjorda av gräs.

  Så värnar vi miljön

  Efter en omfattande miljöutredning har Statens medieråd tilldelats ett miljödiplom för införandet av ett miljöledningssystem...