Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Hur arbetar vi?

Senast uppdaterad: 2016-12-13

Statens medieråds huvudsakliga målgrupp är barn och unga 0-18 år. För att så effektivt som möjligt nå målgruppen arbetar vi via vidareförmedlare: nära-barn-professionella och andra vuxna i barns närhet. Vi tar fram kunskap och pedagogiska verktyg som kan användas i skolan, biblioteket eller för att besvara frågor som många föräldrar har. För att skydda har vi ett uppdrag att faställa åldersgränser för biofilm.