Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Uppdrag och organisation

Senast uppdaterad:

Bild på Filmhuset där Statens medieråd har sina lokaler.

Statens medieråd ligger vid Gärdet i Stockholm, i Filmhuset. Myndigheten har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Statens medieråd ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Fakta

Statens medieråd bildades 1/1 2011. Uppdraget definierades utifrån uppgifter som kommittén Medierådet och myndigheten Statens biografbyrå tidigare utförde.