Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Verksamhetschef, tills vidareanställning

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Statens medieråd är en enrådsmyndighet som verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten gör det genom att följa medieutvecklingen samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Det är Statens medieråd som fastställer åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt. Myndigheten finns i Filmhuset på Gärdet i Stockholm och har idag 19 medarbetare

Statens medieråd söker en chef, som ska leda myndighetens operativa verksamhet.

Tillträde och omfattning

Anställningen är en tills vidareanställning på heltid med tillträde 1 oktober eller vid tidpunkt som överenskommes.

Tjänstens position

Tjänsten är direkt underställd direktören och är en av två mellanchefer som tillsammans med direktören utgör myndighetens ledningsgrupp. I tjänsten ingår budget- och personalansvar. Antalet direkt underställda medarbetare är cirka 10.

Ansvarsområden

Verksamhetschefen leder myndighetens kärnverksamhet operativt, säkerställer att projektportföljen innehåller nödvändiga insatser för att myndigheten ska uppnå sina mål, övervakar att projekten håller tidsplaner och budgetar, coachar projektledarna samt planerar och säkerställer att den löpande verksamheten för bland annat fastställande av åldersgränser för film fungerar.


Verksamhetschefen ansvarar även för att myndighetens leveranser når kraven som ställs på en expertmyndighet.


Myndighetens kärnverksamhet består av att bygga expertkunskap om barns och ungas medieanvändning samt att med denna som bas sprida information och ge vägledning till olika målgrupper som kan stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. En del av detta arbete är att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt.


Verksamheten är inne i en spännande omställning på väg mot flexiblare arbetssätt samt att bygga upp funktionen som koordinator för alla de aktörer som på olika sätt arbetar med digital kompetens och medie- och informationskunnighet (MIK). I och med dessa uppdrag kommer arbetet innebära att du representerar myndigheten i olika externa sammanhang, till exempel i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

  • Relevant akademisk utbildning och minst 8 års arbetslivserfarenhet från ledande roller i organisation med minst 20 anställda
  • Solid erfarenhet av att leda projektorganisation.
  • Mycket god förmåga att via ett inkluderande ledarskap och kollaborativ metodik leda komplex verksamhet i förändring
  • Dokumenterad erfarenhet av att utveckla digitala arbetssätt.
  • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift


Det är meriterande om du har:

  • Ämneskunskap om medier, medieanvändning, barn/unga och/eller kultur-/mediepolitik
  • Erfarenhet av att leda verksamhet och personal inom offentlig verksamhet/politiskt styrd organisation.
  • Relevant juridisk kompetens , exempelvis förvaltningsrätt, arbetsrätt, mediejuridik
  • Kunskap om eller erfarenhet av arbete inom EU.

Personliga egenskaper

Då vi är en liten myndighet som är inne i en spännande förändringsfas är det av vikt att du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du bör vara strukturerad och tycka om att följa upp och utvärdera insatser för att ständigt utveckla verksamheten.


Du har gott omdöme och agerar oklanderligt i din roll som myndighetsföreträdare – såväl internt som externt. Du är en inkluderande ledare, som ger medarbetarna möjlighet att utvecklas.
För att trivas i rollen behöver du vara en tänkande praktiker, som uppskattar att röra dig mellan det operativa och det strategiska.

Upplysningar

Arbetsgivaren:

Anette Novak, direktör,

tel: 08-665 14 61, mobil: 076-505 14 61

e-post: anette.novak@statensmedierad.se

Fackliga företrädare:

SACO:

Vecka 26-27: Yvonne Andersson,

tel: 08-665 14 80,

e-post: yvonne.andersson@statensmedierad.se

ST:

Vecka 26-27: Josabet Stråhle,

tel: 08-665 14 74,

e-post: josabet.strahle@statensmedierad.se

alternativt

Vecka 28-29: Francisca Benavente,

tel: 08-665 14 63,

e-post: francisca.benavente@statensmedierad.se

Ansökningshandlingar

Din ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV. Referenser kommer att efterfrågas i ett senare skede och behöver inte anges i ansökan. Märk din ansökan med ”Ansökan dnr 297/2019”.


Ansökan ska ställas till e-postadress registrator@statensmedierad.se eller Registrator, Statens medieråd, Box 27204, 102 53 Stockholm och vara inkommen senast 2019-08-11.

Intervjuer sker löpande.

Individuell lönesättning tillämpas.


Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.