Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Kampanjen No Hate Speach Movement

Senast uppdaterad:

Hjärta med texten No Hate Speech Movement.

Kampanjen No Hate Speech Movement har drivits av Statens medieråd sedan 2013.

På uppdrag av regeringen driver Statens medieråd No Hate Speech Movement, en kampanj som bland annat genomförs i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga.

No Hate Speech Movement började som en internationell satsning inom Europarådet. Sedan 2013 har Statens medieråd drivit kampanjen på uppdrag av regeringen. 2017 fick myndigheten uppdraget att genomföra kampanjen till år 2020.


No Hate Speech Movement syftar till att höja barns och ungas kunskap om rasism och liknande former av fientlighet på internet samt stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet och respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet. Kampanjen ska nå barn och unga med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Genomförandet ska även syfta till att stimulera till kritiskt tänkande vid användning av medier.


Inom kampanjen tar Statens medieråd fram informationsmaterial och pedagogiska verktyg. För att nå målgruppen barn och unga arbetar myndigheten främst via vidareförmedlare som nära-barn professionella och andra vuxna i barns och ungas närhet. Kampanjarbetet genomförs inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Mer information

Ta del av allt material som producerats av Statens medieråd inom kampanjen No Hate Speech Movement:  

> statensmedierad.se/nohate

Läs hela regeringsuppdraget på regeringen.se:

> Uppdrag till Statens medieråd om kampanjen No Hate Speech Movementlänk till annan webbplats

Läs mer om regeringens nationella plan mot rasism:

> Regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrottlänk till annan webbplats

Kontakt

För mer information om uppdraget, kontakta:

Ida Lithell, projektledare

Tel: 08-665 14 62

E-post: ida.lithell@statensmedierad.se