Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Nytt uppdrag: stärka MIK i Sverige

Senast uppdaterad:

För att höja hela befolkningens medie- och informationskunnighet, MIK, har Statens medieråd fått i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet inom området. Insatsen är en del av regeringens demokratistrategi och en fortsättning på det utvecklingsarbete som myndigheten bedrivit 2018-2019.

Inom ramen för uppdraget utvecklar myndigheten samverkan och verksamhet inom MIK-området. I uppdraget ingår att:

  • Skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK.
  • Bygga upp en plattform för kunskaps-och informationsspridning om MIK.
  • Ytterligare kartlägga utvecklingen på MIK-området.
  • Utveckla myndighetens MIK-resurser.

Statens medieråd samverkar också med andra myndigheter, med kommittéer, skolväsende, biblioteksväsende, folkbildningen och det civila samhället angående insatser för stärkt medie- och informationskunnighet.

Redovisning i form av en lägesrapport av utvecklingsarbetet och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen, Kulturdepartementet, senast den 10 november 2020.

— Det är oerhört glädjande att vi nu får möjlighet att tillsammans med alla som arbetar med medie- och informationskunnighet bygga upp en långsiktig struktur, för att utveckla insatserna kvalitativt och nå ut till alla, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

Läs mer

Följ arbetet med uppdraget

Ta del av pressreleaser, nyheter och texter som publicerats inom ramen för regeringsuppdraget:

> Lägesrapport 2020

> MIK Sveriges sidor på Statens medieråd

> Lägesrapport samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet