Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Så styrs vi

Senast uppdaterad:

Statens medieråd är en myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Verksamheten styrs genom lag och regeringens förordningar och syftar till att nå målen för kulturpolitiken samt de mediepolitiska målen.

Myndighetens verksamhet regleras av:

Styrande dokument

> Regeringens mediepolitiska mållänk till annan webbplats

> Instruktion för Statens medieråd.länk till annan webbplats

> Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligtlänk till annan webbplats

> Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligtlänk till annan webbplats

> Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 3 § avseende undantag för granskning av film.länk till annan webbplats

Regleringsbrev

Regeringens årliga regleringsbrev anger bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå med sin verksamhet under innevarande år och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande.

> Regleringsbrev 2021 för Statens medierådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

> Regleringsbrev 2020 för Statens medierådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

> Regleringsbrev 2019 för Statens medierådPDF

Remissvar

Du hittar myndighetens remissvar i tjänsten Publikationer. Markera Ämnesområde/Remissvar i filtreringsmenyn och klicka på knappen Sök.

> Gå till Remissvar.