Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Om personuppgifter

Senast uppdaterad: 2015-09-30

Statens medieråd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på sidan.

Offentlighetsprincipen

Statens medieråd är en statlig myndighet. Alla meddelanden (brev, mail, anmälan till prenumeration på nyhetsbrev) som skickas till oss blir därför till allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut.

Anmälningar till prenumerationer och konferenser

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumerationer av nyhetsbrev och enskilda sidor på webbplatsen sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av material och utvärderingsenkäter.

Rätt att begära information

Vill du veta vilka personuppgifter om dig som Statens medieråd har registrerade? Eller få en uppgift rättad? Skicka en undertecknad begäran till oss.

 E-post till registrator: registrator@statensmedierad.se

Observera att Statens medieråd enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för myndighetens egen verksamhet, till exempel diarier, kund- och prenumerantregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.