Startsidan Statens medieråd

Tema: Utsatthet ­
på nätet

Vad är näthat, hur vanligt är det och vad kan man göra åt det? Här finns stöd och verktyg till dig som vårdnadshavare eller nära-barn-professionell.

Inte okej – stöd till dig som vill stoppa hat och hot på nätet

I broschyren Inte okej finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka hat och hot, utsätts eller ser någon annan utsättas. Här listas myndigheter och organisationer som kan ge information, stöd och råd samt ta emot en anmälan. Inte okej finns översatt till engelska, spanska, dari, arabiska och somali.

Information om stöd och anmälan

Har du blivit utsatt på nätet eller sett någon annan utsättas? Här hittar du tips på andra myndigheter och organisationer som kan ge dig information, stöd och råd samt ta emot en anmälan.

Unga, medier och psykisk ohälsa

Det finns ett samband mellan hög medieanvändning och nedsatt psykiskt välbefinnande. Det visar rapporten Unga, medier & psykisk ohälsa.  Pdf, 3.4 MB.

Vad kan man göra för att minska nätmobbning? Frågan får svar i Statens medieråds forskningsöversikt Utsatt på internet.

Barn och unga med funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är mer utsatta för baksidorna av onlinelivet och har svårare att utnyttja det digitala informationssamhällets möjligheter. Det visar Statens medieråds undersökning Medieanvändningen bland unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tillhör internetgenerationen på samma sätt som unga utan NPF. I undersökningen Mer, oftare och längre tid har vi fått ny kunskap om deras liv på nätet.

Här kan du ladda ner rapporterna i PDF-format.

Föräldraguider

Hur ska man förhålla sig till skärmtid, innehållsfilter, datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning? Här finns information för dig som vill hjälpa ditt barn att navigera i dagens medielandskap. 

MIK Sveriges kunskapsbank

Kunskapsbanken är fylld med tips, fördjupning och material för dig som vill lära dig mer om livet på nätet. Via söket hittar du mer om utsatthet på nätet.